Længde omregner

Længdeomregning

App til omregning mellem længdeenheder inklusiv tomme, fod, yard, mil, sømil, millimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer.

Unit Calculator and Converter

Længdeomregner

Du kan bruge længdeomregneren til at omregne fra den ene måleenhed til den anden.

Omregning af længde. Du kan omregne fra tomme til centimeter, meter til yard, fod til meter, kilometer til mil, yard til meter, millimeter til centimeter etc.

Du kan ændre antallet af decimaler. I app vises som standard to decimaler.

Afrunding til nærmeste 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256.

Du kan få vist beregningsoversigten.

Hent længde omregner

Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Download for Windows PCs
Android app on Google Play
Copyright © 2020 Intemodino Group s.r.o.
Alle rettigheder forbeholdes