Procent lommeregner

Procent lommeregnerg

Procenter + Moms + Rabatter
Procentregning: find procentandelen, udreging af det hele tal, find procenten, forøge / reducere et tal med %, finde forskel i procent, omregning brøk til procent.
Procentregning og momsafregning.
Du kan ændre antallet af decimaler. I app vises som standard to decimaler.
Du kan få vist beregningsoversigten.

UNITS MASTER - unit conversion for professionals

Procent lommeregner - procentregning

1. Procentdel af et tal (Find procentandelen).
Hvad er X % af Y? Hvad er 30 % af 5340?

2. Find hele tallet ud fra en procentdel (Udreging af det hele tal)
X er Y % af hvad? 56 er 80 % af hvad?

3. Find procenten (Udregning af procenten).
X er hvilken procent af Y? Hvor mange procent er 125 af 680?

4. Forøge/reducere et tal med %
Stigning en reduktion udtrykt som procent.

5. Finde forskel i procent.
Udregning af procentstigning en procentfald.

6. Omregning brøk / procent

Hent Procent lommeregner

Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Download for Windows PCs
Android app on Google Play
Copyright © 2024 Intemodino Group s.r.o.
Alle rettigheder forbeholdes