Brøkregning

Brøkregning

Regnemaskine til at addere, subtrahere, multiplicerer og dividere 2 og 3 brøker.
Regning med brøker, blandede tal, og hele tals.

Unit Calculator ALLin1

Lær at regne med brøker

Lommeregner til at regne med 2, 3, 4, 5 og 6 brøker: lægge brøker sammen, trække brøker fra hinanden, gange og dividere brøker.
Addition og subtraktion af brøker med samme nævner.
Addition og subtraktion af brøker og med fællesnævner.
Multiplikation og division af brøker.
Addition og subtraktion af brøker med samme nævner.
Addition og subtraktion af blandede tal.
Multiplikation og division af blandede tal.

Hent Brøkregning

Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Download for Windows PCs
Android app on Google Play
Copyright © 2024 Intemodino Group s.r.o.
Alle rettigheder forbeholdes